Măsurătoare geofizică/carotajul electric in forajul de apă

Beneficii:
- identificarea stratelor poros-permeabile cu o precizie foarte mare în gaura de foraj
- corelarea diagrafiei geofizice cu probele de sită din teren
- captarea celor mai productive și curate strate acvifere din punct de vedere al granulometriei nisipului/pietrisului
- adăugarea diagrafiei geofizice la documentația forajului
- costuri accesibile în raport cu informatiile oferite

Apă subterană de sub
Bucuresti-Ilfov

În zona București-Ilfov se află mai multe strate acvifere:
- ''Pietrișurile de Colentina'' - acestea au o granulometrie mare (4-8 mm), se regăsesc până la adâncimea de 20-30 m și sunt acvifere de suprafață cu debite mari. Calitatea acestora din punct de vedere bacteriologic și fizico-chimică este slabă (depășiri la mangan, fier, nitriți, nitrati, duritatea foarte mare, bacterii, ecoli).
- ''Nisipurile de Moștistea'' - acestea sunt caracterizate prin nisipuri cenușii mai fine (1-2 mm, 1-3 mm). Se regăsesc între 30-50 m adâncime. Debitul este suficient pentru uz casnic și menajer.
- ''Acviferul de Frătești'' - acest acvifer aflorează din comuna cu același nume, Frătești (Județul Giurgiu). Este sursa cea mai calitativă de apă din sub București-Ilfov, cu o granulometrie de la nisip fin până la pietrișuri grosiere cimentate. Debitul asigurat poate fi folosit și în scopuri industriale, iar calitatea apei este foarte bună.

Forajul cu noroi bentonitic/forajul cu percuție

Foraj cu noroi bentonitic: tehnologie ce se realizează în zone de câmpie, în soluri cu duritate moale și medie. Se folosește noroi de foraj în timpul procesului de forare.
Foraj cu percuție: tehnologie ce se realizează în zonele montane, în soluri dure și extradure. Se realizează printr-un proces de spargere a rocilor și eliminarea acestora la suprafață cu ajutorul unui compresor de aer. Pentru a alege între cele două tehnologii de foraj ne folosim de hărți geologice și hidrogeologice.
Particularitați: În funcție de zona de execuție a forajului, putem alege dintre cele două variante. Diferențele dintre cele două tehnologii:
- pentru forajele cu noroi bentonitic apa se găsește în roci poro-permeabile
- pentru forajele cu percuție apa se găsește prin fisuri

Modul nostru de lucru

1. Pe mail sau pe whatsapp așteptăm locația cât mai exactă a viitorului foraj și cât mai multe detalii despre scopul utilizarii forajului/apei
2. Documentare despre zona în cauză
3. Ofertă cât mai precisă și detaliată
4. Draft de contract pentru citirea și semnarea acestuia
5. Vizită pe amplasament în prealabil pentru pregătirea șantierului (lucruri organizatorice, tehnice, întrebări)
6. Execuția în sine a lucrării propriu-zise
7. Întocmirea fișei tehnice a forajului cu parametrii acestuia și recomandările de întreținere și exploatare

Etapele execuției unui foraj profesional de alimentare cu apă în zone cu soluri cu duritate mică și medie

1. Mobilizarea echipei, utilajului care urmează să execute forajul
2. Amplasarea instalației pe punctul de forare, săpare șant și batal (groapă tehnologică) pentru foraj cu circulație directă cu noroi bentonitic
3. Forarea propriu-zisă cu sapă cu lame pentru întocmirea litologiei forajului
4. Largirea puțului la diametrul final prevăzut în proiect
5. Corectarea găurii de foraj cu sapă cu lame și sapă cu role
6. Fluidizarea noroiului de foraj în vederea pregătirii găurii pentru tubare
7. Realizarea carotajului electric în gaură de foraj
8. Interpretarea diagrafiei geofizice
9. Stabilirea programului de tubare
10. Montarea piesei de fund pe primul pvc de jos în sus

11. Montarea centrorilor pe tubulatură filtrantă, cu rol de a o menține pe centrul găurii de foraj și evitarea lipirii acesteia de peretele găurii forate
12. Tubarea forajului cu pvc special pentru puțuri de apă, cu filet, pentru o etanșeitate sigură, clasă de rezistentă în concordanță cu adâncimea acestuia
13. Introducerea pietrișului cuartos (de regulă 1-2 mm) în spațiul inelar, în zonă filtrantă, în concordanță cu mărimea nisipului/pietrișului din stratul acvifer, pentru crearea filtrului natural și filtrarea apei, fară impurități sau particule solide în suspensie
14. Izolarea stratului/stratelor acvifer/acvifere captat/captate de restul stratelor printr-un inel impermeabil de peleți bentonitici
15. Introducerea pietrișului mărgăritar (4-8 mm) în spațiul inelar pană la cotă 0, cu rol de susținere a tubulaturii
16. Montarea pompei submersibile în foraj a executantului pentru limpezirea acestuia
17. Pompare continuă 12 ore, după care se montează o priză programabilă cu intervale neregulate de timp, 1-2-3 zile
18. Măsurarea parametrilor forajului (nivel hidrostatic, nivel hidrodinamic, debitul pompei din foraj)
19. Intocmirea fișei tehnice și recomandări de exploatare și echipare a forajului
20. Scoaterea pompei submersibile din foraj, apă limpede cristal, fară niciun fel de depunere solidă sau în suspensie și clorinarea acestuia cu pastile de clor

Avantajele unui foraj profesional 

- Expertiză și experiență - un foraj profesional este realizat de către specialiști, cu experiență în domeniu, ceea ce asigură o execuție precisă și eficientă
- Utilizarea echipamentului adecvat - utilizarea echipamentului și tehnologiilor potrivite pentru fiecare situație specifică
- Calitatea lucrărilor - un foraj profesionist asigură calitatea și durabilitatea lucrărilor efectuate, reducând riscul de defecte sau probleme ulterioare
- Eficiență și economie de timp - se utilizează tehnici și echipamente moderne, ceea ce conduce la o execuție rapidă și eficientă
- Consultanță și suport tehnic - oferim consultanță și suport tehnic pe întreagă durată a proiectului
- Adaptabilitatea la diferite tipuri de sol - datorită experientei și cunoștințelor, echipa poate face fata diferitelor tipuri de teren și condiții geologice, asigurând succesul proiectului

Diferența dintre un foraj de alimentare cu apă și o fântână

Foraj apă:
Se folosește PVC special pentru puțuri de apă
Captarea unui râu subteran care asigură debit constant 365 zile/an și o calitatea buna a apei
Fântână:
Se folosesc tuburi de beton cu diametre mari
Captează pânza freactică care se formează din infiltrațiile de la suprafață (ploi, ninsori) unde calitatea apei este slab calitativă

Sfaturi în realizarea căminului pentru foraj

- se construiește întotdeauna după finalizarea forajului.
- dimensiunile variază în funcție de necesitatea montării unor echipamente suplimentare.
- se ține cont de adâncimea de îngheț a solului (de regulă 0,8 m).
- capacul de vizitare trebuie să fie întotdeauna deasupra forajului pentru a asigura accesul facil în caz de necesitate.
- pentru a evita scurgerea apelor din infiltratii în foraj, tubulatura forajului trebuie tăiată la aproximativ 20 cm față de baza căminului.
- căminele pot fi de mai multe tipuri: beton, cămin prefabricat, cămin suprateran („căsuță grădinarului”).
- dacă există echipamente electrice în cămin, este necesar să se asigure o aerisire constantă pentru a preveni acumularea de umiditate.

Alte tipuri de foraje pe care le putem executa

- piezometre (foraje de mediu)
- foraje pentru epuismente (asecări)
- foraje de injecție
- foraje pentru piscicultură
- foraje pentru agricultură

Denisipări

Denisiparea este procesul de eliminare a nisipului sau a altor materiale granulare din interiorul forajului sau din jurul acestuia. Prin această operațiune, se urmăresc următoarele:
- refacerea filtrului natural
- creșterea permeabilității materialului filtrant
- eliminarea depunerilor din decantor

 

Acest proces se realizează cu ajutorul unui compresor de aer. Se introduce aer comprimat în interiorul forajului, rezultând apa împreună cu nisip. Avem nevoie de date cât mai multe și exacte despre forajul care necesită o denisipare pentru a elimina cât mai multe riscuri.

Pompe de caldură

Sunt 2 tipuri de pompe de căldură (PDC) geotermale care diferă prin sursa de căldură:

PDC apă-apă - sunt pompele care extrag căldura dintr-un foraj de apă. Deversarea/injecția apei trebuie analizată de la caz la caz.

PDC sol-apă - utilizează căldura naturală din sol pentru a încălzi apa care circulă în sistemul lor și pentru a furniza căldură în interiorul clădirii. În timpul verii, procesul poate fi inversat pentru a extrage căldura din interiorul clădirii și a o transfera înapoi în sol, răcind astfel clădirea.

Sol-Apă

Apă-Apă

Ofertarea pompelor de caldură

- este esențial să efectuați un calcul precis al suprafeței pe care doriți să o încălziți. Inginerii specializați în instalații pot oferi asistență în acest sens.
- informații cu privire la kW necesari.
- locația exactă pentru instalarea pompei de căldură.
- Pentru pompele de căldură apă-apă, trebuie să cunoaștem disponibilitatea opțiunilor de deversare a apei (canal irigații)